Faqs (preguntes freqüents)

Home / Faqs (preguntes freqüents)
Per què confiar en CISAR ?

CISAR és sinònim de qualitat i fiabilitat. Apliquem aquests valors a tots els nostres productes, sigui quina sigui el tipus d’instal.lació a la que vagin destinats, ja bé es tracti d’un equip petit, mitjà o gran.
CISAR és sinònim d’experiència. Verdaders especialistes en correcció del factor de potència i harmònics, amb una trajectòria empresarial de més de 30 anys.
CISAR és sinònim d’empresa “propera”. A travès de la nostra xarxa de delegats comercials procuren mantenir contacte permanent amb els Clients, assesorant-los i atenent les seves consultes.

Porque-confiar-en-cisar

Quin tipus d’empresa necessita una bateria de condensadors ?

Fins fa pocs anys, els usuaris d’una bateria de condensadors han estat principalment el sector industrial o terciari de mig-gran consum.

Dins de l’actual marc legislatiu en matèria de tarificació del cost energètic en sistemes elèctrics trifàssics, no existeix una potència de contractació mínima a partir de la qual a un usuari se li cobri per consum d’energia reactiva.

És a dir, que qualsevol usuari amb una instal.lació trifàssica, en qualsevol de les modalitats de facturació en Baixa Tensió (2.0 / 2.1 / 3.0 / 3.1 ) pot ser penalitzat per consum d’energia reactiva en el cas de no tenir compensada la instal.lació amb una bateria de condensadors.

Aquesta circumstància és consequència directa de la implementació dels comptadors “intel.ligents” anomenats “smart meters” que integren en un sol aparell les lectures d’activa i de reactiva. Els “smart meters” son d’obligada instal.lació en noves escomeses, i estan substituïnt progressivament als antics comptadors electro-mecànics que encara existeixen a moltes d’elles.

En síntesi, significa que actualment qualsevol petita empresa, comerç, comunitat de veïns, etc. que formi part dels anomenats clients de baix consum, pot necesitar una bateria de condensadors per eliminar el recàrrec d’energia reactiva a la factura.

En l’àmbit exclussivament industrial pertanyent a grans consumidors o a empreses que contracten en modalitat d’ “Alta Tensió” s’ha de tenir en compte el fet que, a més a més de compensar l’energia reactiva de manera centralitzada, s’han de compensar també les pèrdues del transformador amb un condensador fixe a la sortida de B.T., ja que en aquests casos el transformador és propietat de l’empresa i per tant és la seva responsabilitat millorar l’eficiència i rendiment compensant l’energia reactiva consumida a la sortida de baixa tensió del transformador.

Una Bateria Automàtica de Condensadors és un equip capaç de detectar la presència d’energia reactiva inductiva en una instal.lació elèctrica, i mitjantjant la conexió dels seus grups de condensadors assolir la potència reactiva capacitiva necessària per a el.liminar-la.

Les bateries de condensadors son elements imprescindibles per a reduïr el cost energètic d’una instal.lació.
Milloren el rendimient elèctric i contribueixen a la disminució de les emissions de CO2 a l’atmosfera.

rendimiento-electrico

Quina bateria escollir, una de 400 V o una de 440 V ?

que-bateria-escoger

 

El departament tècnic CISAR us assessorarà per calcul.lar-la i escollir la millor opció per a cada projecte.

Harmònics a la xarxa elèctrica … com actuar ?

Cada vegada son més freqüents els problemes ocasionats per una el.levada distorssió harmònica en una xarxa elèctrica, causats per la creixent i imprescindible utilització de: variadors de freqüència, arrancadors estàtics, forns d’inducció electromagnètica, i.luminació electrònica, UPS, etc.
Si aquests problemes no es tracten de manera adeqüada provoquen principalment aquests efectes sobre la instal.lació elèctrica:

 • saturació de transformadors,
 • caigudes de tensió,
 • augment de la intensitat que circul.la per el neutre,
 • dispar de diferencials,
 • sobreescalfament dels conductors,
 • esgotament prematur de les bateries de condensadors.

Els harmònics poden “entrar” per dos llocs:

1.- Des de la pròpia instal.lació de l’usuari amb l’ús d’elements de càrrega no lineal comentats anteriorment. 2.- Per la linea exterior en el cas de compartir transformador amb altre/s usuari/s i ser aquest/s el/els generadors d’harmònics. Com hem d’actuar ?… S’ha de fer una medició completa d’harmònics amb un analitzador elèctric, per a poder determinar :

 • nivell de distorssió harmònica en corrent i en tensió ( THDi % / THDu % )
 • tipus d’harmònics predominants
  ambdòs valors son importantíssims perque determinen el tipus de condensadors i de inductàncies trifàssiques que s’hauran d’utilitzar.

Medicion de armónicos

En aquests casos, ¿ quina és la solució del problema ?

 • Instal.lar una bateria de condensadors amb filtres per a BLOQUEJAR els harmònics.
 • Instal.lar un condensador fixe amb filtres per a BLOQUEJAR els harmònics, per a compensar les pèrdues del transformador.
 • Instal.lar un filtre d’ABSORCIÓ a la capçalera de la instal.lació, per evitar l’entrada dels harmònics que vénen de fóra.
 • Instal.lar varis filtres d’ABSORCIÓ, a cada una de les linees generadores d’harmònics de la propia instal.lació.

Un filtre d’ABSORCIÓ no substitueix a una bateria de condensadors, encara que aquesta sigui amb filtres de BLOQUEIG, i al revés tampoc.

+ informació:  DOCUMENTACIÓ TÈCNICA / MANUAL TÈCNIC CISAR
Departamento técnico CISAR[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]