Analizador de red portátil

Aplicació

Medició i anàlisi complet de xarxa elèctrica, sobretot de distorssió harmònica.

Per què un analitzador de xarxes cisar ?

  • Per les seves reduïdes dimensions i pes.
  • Per la facilitat d’instal.lació.
  • Per las exclusives pinces amperimètriques “miniflex” fins a 3000 Amp.x fase.
  • Per la gran capacitat d’emmagatzemar dades.
  • Per la facilitat d’interpretació dels resultats.