Condensadores Cisar

Aplicació

  • Correcció del factor de potència en receptors individuals (motors i transformadors).
  • Ampliacions de bateries automàtiques.
  • Recanvis per a bateries automàtiques.

Per què escollir un condensador cisar ?

  • Pels condensadors de 1ª qualitat amb sistema de seguretat contra sobrepressió interna, i Certificació UL.
  • Perque el film de polipropilè metal.litzat utilitzat és de 1ª qualitat.
  • Per la impregnació interna mitjantçant resina semiseca biodegradable.
  • Perque incorporen resistències de descàrrega integrades.

Sèries

  • Cilíndrics (CRM, CRT, RDC).
  • En caixa metàl.lica (prismàtics i murals).
  • Amb filtre per bloqueig d’harmònics.

Gamma de fabricació (segons tensió nominal):

Des de 230 V fins 1000 V  (III-AC)