Reactancia trifásica

Inductàncies trifàssiques per bloqueig d’harmònics en equipos fixes o automàtics de condensadors.

Protegeixen als condensadors contra intensitats i tensions harmòniques, i n’impedeixen la seva amplificació sobra la xarxa elèctrica.

Per què les inductències trifàssiques de cisar ?

  • Materia primera d’excel.lent (nucli magnètic, bobinats i borneres de connexió).
  • Protecció tèrmica amb micro-ruptor (N/C).
  • Alta linealitat i baixes pèrdues.
  • Gran capacitat de sobrecàrrega.