Asistencia Técnica Cisar
  • Càlcul de bateries de condensadors mitjantçant factures de consum elèctric.
  • Ajudem a escollir l’equip més adeqüat en funció de les dades enregistrades per un analitzador elèctric.
  • Amb pressupost previ realitzem enregistraments complets de distorssió harmònica.