Harmònics a la xarxa elèctrica … com actuar ?

Cada vegada son més freqüents els problemes ocasionats per una el.levada distorssió harmònica en una xarxa elèctrica, causats per la creixent i imprescindible utilització de: variadors de freqüència, arrancadors estàtics, forns d’inducció electromagnètica, i.luminació electrònica, UPS, etc.
Si aquests problemes no es tracten de manera adeqüada provoquen principalment aquests efectes sobre la instal.lació elèctrica:

 • saturació de transformadors,
 • caigudes de tensió,
 • augment de la intensitat que circul.la per el neutre,
 • dispar de diferencials,
 • sobreescalfament dels conductors,
 • esgotament prematur de les bateries de condensadors.

Els harmònics poden “entrar” per dos llocs:

1.- Des de la pròpia instal.lació de l’usuari amb l’ús d’elements de càrrega no lineal comentats anteriorment. 2.- Per la linea exterior en el cas de compartir transformador amb altre/s usuari/s i ser aquest/s el/els generadors d’harmònics. Com hem d’actuar ?… S’ha de fer una medició completa d’harmònics amb un analitzador elèctric, per a poder determinar :

 • nivell de distorssió harmònica en corrent i en tensió ( THDi % / THDu % )
 • tipus d’harmònics predominants
  ambdòs valors son importantíssims perque determinen el tipus de condensadors i de inductàncies trifàssiques que s’hauran d’utilitzar.

Medicion de armónicos

En aquests casos, ¿ quina és la solució del problema ?

 • Instal.lar una bateria de condensadors amb filtres per a BLOQUEJAR els harmònics.
 • Instal.lar un condensador fixe amb filtres per a BLOQUEJAR els harmònics, per a compensar les pèrdues del transformador.
 • Instal.lar un filtre d’ABSORCIÓ a la capçalera de la instal.lació, per evitar l’entrada dels harmònics que vénen de fóra.
 • Instal.lar varis filtres d’ABSORCIÓ, a cada una de les linees generadores d’harmònics de la propia instal.lació.

Un filtre d’ABSORCIÓ no substitueix a una bateria de condensadors, encara que aquesta sigui amb filtres de BLOQUEIG, i al revés tampoc.

+ informació:  DOCUMENTACIÓ TÈCNICA / MANUAL TÈCNIC CISAR
Departamento técnico CISAR[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]