Nova pàgina web CISAR

CISAR estrena nova pàgina web amb informació completa i actualitzada de productes i serveis, concebuda també com a una eina dinàmica per a facilitar al professional elèctric el càlcul i tria de l’equip de compensació reactiva necessari a cada projecte específic.

Des de fas més de 30 anys compartim la nostra experiència i especialització amb els professionals del sector elèctric-energètic que han dipositat la seva confiança en nosaltres com a fabricants de bateries de condensadors i solucions anti-harmònics.

Nueva web Cisar