Noves penalitzacions per excessos d’energia reactiva capacitiva

 

Data d’aplicació, sectors/clients afectats i solucions CISAR

Al Gener de 2020 es va publicar al BOE  ( BOE 2020-1066 ) la Circular  3/2020 de la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) relativa al càlcul dels peatges en transport i distribució de l’electricitat, que, després d’una moratòria, finalment s’aplicarà a partir de l’1 d’Abril 2021.

Pel que fa a la penalització per excessos d’energia reactiva capacitiva, els afectats son els abonats connectats a una tensió superior a 1 kV (usuaris amb transformador de propietat) amb Tarifa  3.1A i Tarifes 6.  Les Tarifes 6 incorporaran el sufixe “TD” i específicament la 3.1A passarà a denominar-se 6.1 TD ó 6.2 TD

Es penalitzaran els abonats amb un factor de potència superior a 0,98 capacitiu durant el periode P6  (tots els caps de setmana, els festius nacionals _no autonòmics ni locals_ , des de les 00h fins a  les 08h de dilluns a divendres.

La suma total d’aquestes hores del P6 correspon aprox. al 50% de les hores totals de l’any (4.416h/any aprox.)

La penalització aplicada serà de 0,05 €/kVArCh.

Aquests paràmetres podran ser modificats en cas que les autoritats competents així ho considerin.

A la pràctica, per a un transformador que treballa al 80% del seu nivell de càrrega, i de manera generalitzada, un 1% correspon a la  corrent reactiva en buit i un 4% a la reactància de disperssió. El resultat és un 5% de Potència Reactiva sobre la Potència Aparent del Transformador. Històricament la compensació dels transformadors s’ha fet sempre amb aquesta base de càlcul.

En buit o amb molt poca càrrega, el valor de reactància de disperssió es redueix degut a l’absència de consum, éssent el balanç d’energia Reactiva en Alta Tensió (que és on es situa el comptador d’energia) lleugerament Capacitiu.

Penalització = 0,05 €/ kVArCh  si el factor de potència supera el valor de 0,98 capacitiu.

Pels casos més desfavorables ó extrems (estimació) , la penalització anual podria superar els 10.000 €/any per a un transformador de 1.000 kVA, ó  6.000 €/any per a un transformador de 630 kVA.

 CISAR, com a experts en compensació d’energia reactiva i filtrat d’harmònics des del 1979, aplica solucions a mida de cada cas específic, tenint en compte els múltiples factors a considerar : tipus de maquinària, quantitat i tipus d’harmònics a la xarxa, hores reals de treball, nombre de de transformadors existents, antiguitat i estat de funcionament dels equips de compensació instal.lats, etc.

  • Per a instal.lacions amb condensadors fixes instal.lats.
  • Per a instal.lacions amb una bateria automàtica que integri un condensador fixe.
  • Per a noves instal.lacions amb necessitat de condensador fixe.
  • Per a noves instal.lacions amb necessitat d’una bateria automàtica de condensadors que integri el condensador fixe al mateix armari.
  • Bateries de condensadors mal configurades i/o amb passos-kVAr massa grans o no-adeqüats.